Drodzy Parafianie!

    Kościół chcąc skutecznie ewangelizować współczesny świat i człowieka w nim zanurzonego, musi sięgnąć po środki, którymi dysponuje świat mediów. Nie chodzi tylko o zwielokrotnienie przepowiadania, ale o włączenie orędzia ewangelicznego w „nową kulturę”, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu informacji. Spośród różnorodnych technik przekazu, jednym z największych, pod względem zasięgu i siły oddziaływania staje się upowszechnienie komputera i związanego z tym rozwoju usieciowienia systemów komputerowych, zwanych Internetem. Dostępność Internetu cały czas wzrasta. Można w nim znaleźć prawie wszystko. Jest przestrzenią, w której trwa nieustanna dyskusja na różne tematy, więc nie może zabraknąć tam Kościoła. Nie może tam zabraknąć naszej parafii. Zachęcam Was do zapoznania się ze stroną internetową naszej parafii. Jest tam wiele cennych informacji na temat życia naszej wspólnoty parafialnej, jej historii, jest dużo zdjęć upamiętniających ważne wydarzenia parafii...  >>> dalej >>>

Ks. Kan. Franciszek Hołda, proboszcz parafii


Po co komu parafialna strona internetowa?

    Już od dość dawna komputer opanował różne dziedziny naszego życia gospodarczego i społecznego. Działo się to jednak poza szerszą świadomością ogółu społeczeństwa. Dopiero w ostatnich latach zaczęła się prawdziwa inwazja komputerowa w życie nie tylko społeczne, ale i prywatne w naszym kraju. Można było bowiem nie zwrócić uwagi na to, że już od pewnego czasu otrzymywaliśmy rachunki za różnego rodzaju świadczenia naliczane komputerowo, natomiast trudno już było nie zauważyć „rewolucji” komputerowej w kasach biletowych PKP czy inwazji komputerów w życiu młodzieży. Denerwuje to i niepokoi wielu rodziców, że ich dzieci zamiast się uczyć siedzą cały dzień przed monitorem komputera. Jakkolwiek byśmy jednak reagowali na to, obecnie nie unikniemy komputeryzacji naszego życia, bowiem jak nigdy dotąd w rozwoju cywilizacji, narzędzie, które zbudowano jako swoistą protezę ludzkiego umysłu, wypełnia coraz szczelniej czas pracy zawodowej i czas wolny, kusząc możliwościami Internetu i multimedialnej oferty...   >>> dalej >>>

Ks. Tomasz Krawczyk, wikariusz parafii