Nasi Duszpasterze

Aktualnie w parafii:
 
Proboszcz:Ks. kan. Franciszek Hołda
w parafii od 7 lipca 2004r.

tel. (025) 755-10-59

Wikariusz:Ks. Tomasz Krawczyk
w parafii od 2 marca 2005r.

tel. (025) 755-14-31